Traduceri Suedeză

Traduceri suedeză

Limba suedeză (Sunet svenska språket) este o limbă din familia limbilor germanice de nord sau scandinave, vorbită în majoritate de către aproximativ 9 milioane de oameni în Suedia şi alte zone din Finlanda, unde are acelaşi statul legal cu limba finlandeză. Suedeza este inteligibilă mutual cu norvegiana şi cu daneza. Împreună cu celelalte limbi germanice de nord, suedeza are la origine nordica veche, limba comună a popoarelor germanice care au trăit în Scandinavia în timpul perioadei vikinge. Este în prezent limba scandinavă cu cel mai mare număr de vorbitori. [3]

Suedeza standard, vorbită de marea majoritatea a suedezilor, este limba naţională care a evoluat din dialectele centrale suedeze prezente în secolul al XIX-lea, aceasta fiind, la începutul secolului al XX-lea, deja stabilă. Deşi în prezent mai există diverse varietăţi regionale care îşi au originea în alte dialecte rurale mai vechi, limba vorbită şi cea scrisă sunt standardizate şi uniformizate.

Ordinea cuvintelor în propoziţie se face, ca şi în majoritatea limbilor germanice, după principiul verbului pe locul al doilea, ceea ce presupune faptul că verbul finit apare pe poziţia secundară în propoziţiile enunţiative principale. Morfologia limbii suedeze este asemănătoare cu cea a limbii engleze, în sensul că în limbă cuvintele au relativ puţine flexiuni. Există două genuri, dar niciun caz gramatical, şi se face distincţie între plural şi singular. Analize mai vechi indică prezenţa cazurilor nominativ şi genitiv şi de asemenea există câteva urme ale cazurilor acuzativ şi dativ. Adjectivele sunt comparate ca în engleză şi sunt declinate în conformitate cu gen, număr şi definitudine. Definitudinea substantivelor este marcată în primul rând prin sufixe, şi de asemenea prin articole hotărâte sau nehotărâte. Din punctul de vedere al prozodiei, suedeza prezintă atât accent prozodic cât şi aspecte tonale. Suedeza este foarte bogată în vocale şi este de asemenea notabilă pentru existenţa consoanei fricative velare dorsopalatale surde, ce reprezintă un fonem forte variabil.

sursa: wikipedia.org

Dacă aveți nevoie de servicii de traduceri sau interpretariat în sau din limba suedeză nu ezitați să ne contactați.
Pentru urgențe ne puteți apela la numărul de telefon 0730 614 806

Suna
Adresa