Traduceri Italiană-Română

Servicii de traduceri limba italiană

Aveți nevoie de servicii de traduceri autorizate în și din limba italiană rapide și la un preț avantajos? Biroul Ina Traduceri dispune de traducători autorizați pentru toate limbile de circulație internațională și servicii de legalizare a documentelor.

Traduceri limba italiană pentru toate domeniile

Specialiștii noștri în traduceri în și din limba italiană au o experiență vastă în domenii variate precum traducerea de manuale de utilizare, caiete de sarcini, procese verbale sau contracte, acte contabile, acte financiare și bancare.

De asemenea, realizăm traduceri în și din limba italiană în domeniul juridic, precum legislație europeană, hotărâri judecătorești, texte juridice sau în domeniul medical, prezentări de produse farmaceutice.

Apostile pentru traduceri în italiană

Pentru traducerile în italiană a actelor administrative sau a documentelor oficiale având ștampila instituțiilor emitente (certificate de naștere, de căsătorie sau de deces, diplome de studii, adeverințe, caziere, permise de muncă, permise etc), biroul nostru de traduceri asigură servicii de legalizare sau de aplicare a apostilei de către Camera Notarilor Publici.

Suna
Adresa